Новини

Нов брой на сп. "Обществени поръчки"

16.12.2020

В последния брой на списание „Обществени поръчки“ за 2020 година сме включили материал на Анелия Цветанова – Минчева за новостите в ЦАИС ЕОП от изминалите два месеца. Фокусът е върху новите инструкции и актуализираната рубрика „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“.

Разбира се, не сме пропуснали да съберем поредица от интересни решения на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, все по-голяма част от които вече са свързани със спорове по електронни обществени поръчки.

По традиция сме включили и материал с решения на ВАС и административни съдилища в страната по прилагането на ЗОП и ППЗОП, но във връзка с налагане на финансови корекции по ЗУСЕСИФ.

 

Приятно четене !


© 2021 СИП 2000 Всички права запазени!