Новини

Нов брой на сп.Училищен счетоводител

24.09.2020

Уважаеми клиенти,

представяме Ви нашия двоен брой № 8-9 за август и септември 2020 год. на надяваме се любимото Ви списание „Училищен счетоводител“. Всичките 96 страници на списанието са изцяло с практическа насоченост и вярваме, че ще Ви бъдат полезни в началото на учебната година.

Откриваме броя с рубриката ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР, в която ще може да проверите дейностите, които следва да изпълните през предстоящия месец Октомври 2020 год. Материалът е подготвен от г-жа Мариета Йорданова – експерт.

Г-жа Мариета Йорданова е автор и на още един материал в настоящия брой № 8-9 Мерки и правила за безопасност в условията на епидемична обстановка, породена от разпространението на COVID-19, в училищата. Примерните образци на: План за действие, ]Заповед за утвърждаване и Правила за мерките за ограничаване разпространението на вируса на COVID-19 трябва да сте получили още в началото на септември – тогава, когато всеки един от Вас трябваше да подготви подобни вътрешни нормативни и административни актове в ръководените от Вас детски градини и училища. Вярвам, че предложените на Вашето внимание примерни образци на документи са Ви били полезни със своите структури, идеи и цялостно съдържание. Материалът е публикуван в рубриката СПЕЦИАЛНО ЗА ДИРЕКТОРА.

В броя ще може да прочетете още статиите: Стратегия за управление на риска. Формуляри. на г-жа Марияна Илиева – експерт икономист, специалност „Стопански и финансов контрол”, публикувана в рубриката СФУК, Сигурност и противодействие на тероризма в детската градина на г-жа Елена Славчева – директор на ДГ „Детелина”, гр. Русе, публикувана в рубриката В ПОМОЩ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА и Бракуване на дълготрайни активи и материални запаси на г-жа Мария Цветанова – консултант бюджетно счетоводство, публикувана в рубриката СЧЕТОВОДСТВО.

            Приключваме броя с рубриките ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ и ВЕСЕЛ УЧИЛИЩЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ.

 

Пожелаваме на всички приятно четене!


© 2021 СИП 2000 Всички права запазени!