Услуги

По повод засилен интерес от страна на Възложители и във връзка с правилното тълкуване и прилагане на нормите Закон за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, както и осъзнавайки необходимостта от подпомагане на правилното и законосъобразно възлагане на обществените поръчки по новия ред, ние, екипът на списание „ОБЩEСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” и „СИП - 2000” ООД  имаме удоволствието да Ви предложим нашият асортимент от услуги, както следва:


 


​1. ЗОП СЪВЕТНИК

Ние, екипът на "СИП-2000" OOД, имаме удоволствието да Ви представим нашата интерактивна ежедневна обучителна система  „ЗОП СЪВЕТНИК – обединени информационни услуги по ЗОП, изцяло насочена към практиката и новите изменения в сферата на обществените поръчки.

 

Какво представлява?

ЗОП СЪВЕТНИК е внимателно подбрана колекция от услуги по Закона за обществените поръчки, която Ви осигурява винаги ИНФОРМИРАНОСТ, ПОДКРЕПА и ЗНАНИЕ на високо професионално равнище и ефективни решения на многобройните предизвикателства на динамичното „ЗОП ежедневие“.

Какво съдържа?

ЗОП СЪВЕТНИК е изцяло ориентиран към практиката. В своите три направления „Информационно“, „Подпомагащо“ и „Обучително“, той обединява дългогодишния опит и достижения на "СИП-2000" ООД и неговите високо квалифицирани експерти, за да Ви предложи удобни и съобразени с нуждите на всеки експерт по ЗОП услуги с висока практическа полезност.

ИНФОРМАЦИОННО НАПРАВЛЕНИЕ

За да не пропуснете нищо от ЗОП, Ви е нужна точна, ежедневна и навременна информация, затова Ви представяме „Информационно“ направление, където ще бъдат предоставяни следните услуги:

1. Изпреварваща и/или актуална информация относно платформата ЦАИС ЕОП и Портала за обществените поръчки, предстоящи промени или конкретна информация от методически указания и/или мониторинги по ЗОП и ППЗОП.

2. Интересни новини и събития, свързани с обществените поръчки и друга информация.

3. Отговори на въпроси, зададени към „СИП-2000“ ООД от предходни дни, събрани от „Подпомагащото“ направление.

Как ще се осъществява?

Услугите от направлението се предоставят чрез Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП (ЕПО).

Информацията, посочена по т. 1 и т. 2 се структурира в електронен информационен бюлетин, излизащ при налична информация през работен ден, чрез съобщение на абонирана електронна поща, както и в специален раздел в ЕПО.

Информацията, посочена по т.3 се предоставя в специален раздел в ЕПО.

ПОДПОМАГАЩО НАПРАВЛЕНИЕ

Ще бъдем винаги до Вас в точния момент с „Подпомагащо“ направление, където ще имате възможност за:

1. Задаване на конкретен въпрос или казус по ЗОП/ППЗОП и получаване на бърз отговор или становище.

2. Задаване на конкретен въпрос или казус по ЦАИС ЕОП и получаване на бърз отговор или становище.

3. Намиране и анализиране на съдебна практика по конкретен въпрос или казус, свързан с обществените поръчки.

Как ще се осъществява?

За да използвате услугите от направлението, по избор може да позвъните на телефонен номер за кратки* консултации или да изпратите писмена заявка.

1. При направена писмена заявка ще получите в рамките от 1 до 5 часа** нашия отговор/становище, на предоставения от Вас имейл/телефонен номер.

2. При направена писмена заявка за съдебна практика ще получите в рамките от 1 до 8 часа** събраната за Вас съдебна практика на предоставения от Вас имейл.

*Под “кратки” следва да се разбира в рамките от 5 до 10 минути.

** При сложност, времето може да бъде удължено от екипа на ЗОП СЪВЕТНИК, за което ще бъдете своевременно уведомени.

 

ОБУЧИТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

За да знаете как да го направите, Ви представяме „Обучителното“ направление, което ще включва:

1.Кратка видео лекция/презентация с г-жа Кацарова, г-н Петев или други колеги експерти по актуални въпроси по ЗОП и ППЗОП – в рамките на 5-8 мин.

2.Предоставяне на систематизиран материал/информация за четене и/или образци.

3. Предоставяне на материали за самоподготовка – казуси, тестове, въпроси чрез Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП –ЕПО.

Как ще се осъществява?

В определени от нас работни дни с осигурен специален достъп до Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП – ЕПО на всички заявени експерти от администрация.

Специален бонус! Абонирайки се за ЗОП СЪВЕТНИК, Вие осигурявате свободен достъп на всички експерти от Вашата администрация, за целия срок на абонамента:

 • До всички услуги от ЗОП СЪВЕТНИК;
 • До Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП-ЕПО.
 • Сертификат за поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Колко ще струва?

Вашият надежден партньор „СИП-2000“ ООД, Ви предлага всички горепосочени услуги на ЗОП СЪВЕТНИК за абонамент от 250 лв., без вкл. ДДС на месец, при следното условие:

 • минимален срок на абонамента от 6 месеца;

Повече информация може да намерите и на електронен адрес: www.zopsavetnik.bg

Оставаме на Ваше разположение за контакт:

 zopsavetnik@sip2000.bg |  +359 877 399 917

Всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.

При въпроси и необходимост от съдействие, моля не се колебайте да се свържете с нас!

 

2. Актуализация на Вътрешни правила по ЗОП   НОВО!  

 

Във връзка с последните изменения на ЗОП и ППЗОП и преминаването от хартиено към електронно възлагане, както и с цел да сме максимално полезни за Вас, Ви предлагаме:

УСЛУГА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВАШИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗОП

Какво представлява и колко струва?

УСЛУГА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВАШИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

В нея се включват следните елементи, които ще са с повторност на два времеви етапа, съобразени с етапите на платформата:

 • Преглед на вътрешните правила, които понастоящем действат в организацията Ви;
 • Анализ на описаните в тях работни процеси;
 • Изготвяне на нови вътрешни правила или тяхната актуализация, съответстващи на изискванията на ЗОП, ППЗОП и функционалностите на ЦАИС ЕОП съответно от 01.04.2020г. и от 01.01.2021г.;
 • Отправяне на препоръки за оптимизиране на процесите по възлагане.

За горепосочената услуга Вашият надежден партньор „СИП-2000 “ ООД, Ви предлага цена 2200 лв., без вкл. ДДС, като сумата ще се заплаща на два етапа съобразно етапите на актуализация, както следва - 40% за първия етап с актуализацията от 01.04.2020г. и 60 % с актуализацията от 01.01.2021г.    

Така Вие ще сте в течение с промените на правните разпоредби и приложимостта на платформата ЦАИС ЕОП, както за 2020г., така и за 2021г., което е за цели две година напред

За допълнителна информация по услугата на разположение са:

+359 877 399 933 / +359 877 664 779.  

За абонамент: Цветелина Колева -административен секретар:

 +359 877 399 960

 

3. Рамков договор за Писмени консултации -  експертни становища по конкретни въпроси, изпратени по имейл.

Услугата включва: 

 • Осъществяване на правни консултации по конкретни въпроси в областта на обществените поръчки, необходими за изпълнение на задължения на възложителя при и по повод планирането, подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП. Всеки въпрос представлява отделно самостоятелно задание. Становищата ще бъдат изготвяни в писмен вид с подпис на автора им. Ще бъдат предоставяни на хартиен носител и в електронен вариант.

Предлагана цена за услугата -  „Писмени консултации”

 • 100,00 (сто) лева без ДДС на час. Плащане се дължи за действително отработените часове по всяко конкретно писмено становище, за които се изготвя протокол, отчитащ броя им в края на всеки месец.

4.  Рамков договор за „Преглед на готови документации за обществени поръчки по процедури на Възложителя”:

 • Съставяне на писмено становище за законосъобразност на изготвени от възложителя документи за възлагане на обществени поръчки преди тяхното стартиране. Всеки преглед за законосъобразност представлява отделно задание. Становището за законосъобразност обхваща цялостен преглед на пълния набор от документи, необходими за провеждането на конкретна обществена поръчка и е съобразен с виждането за законосъобразно съдържание на документацията и изискванията, въведени с тях. Включен е и преглед на съдържанието на  проекта на договор. Мониторингът е съобразен с изискванията на:

- ЗОП и ППЗОП;

- практика на КЗК и ВАС;

- практика по становища от предварителен контрол на АОП;

- практика от предварителен контрол и утвърдени виждания на съответния УО, ако обществената поръчка е финансирана с Европейски средства;

 • Препоръки на екипа по целесъобразност, свързани с проблематика от практиката по подготовка и провеждане на процедурите по ЗОП.

Предлагана цена за услугата „Преглед на готови документации по процедури на Възложителя”:​

 • 100,00 (сто) лева без ДДС на час. Плащане се дължи за действително отработените часове по всяка документация, за които се изготвя протокол, отчитащ броя им в края на всеки месец.

5. Абонаментен договор за „Устни и писмени консултации при и по повод прогнозиране, планиране и реализиране на цикъла за възлагане на обществени поръчки. Мониторинг и правен анализ на всички процедури и непроцедури за възлагане на обществени поръчки”.

Този договор обхваща в едно и двете гореизброени услуги на абонаментен принцип, с определена обща абонаментна цена на месец.

 

Основна цел на предлаганата услуга е да осигурим спокойствие и увереност на всеки абониран възложител и неговата администрация, чрез подпомагане с възможно най-висока експертиза работата на експертите на възложителя. Целта е да се осигури правилно и законосъобразно администриране на процесите при провеждане и възлагане на обществените поръчки, както и да се предотвратят неблагоприятните последици като НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ на Възложителя, ПЛАЩАНЕ НА РАЗНОСКИ, ЗАГУБА НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ и т.н.

Под мониторинг на обществените поръчки следва да се разбира осъществяването на превантивни и текущи - по време на процедурата - действия, изброени по-долу, както и последващо становище за законосъобразност.

Мониторингът за законосъобразност на обществените поръчки обхваща всички етапи на възлагане, включително и етапа на планиране на същите, както и етапа на сключване и изпълнение на договора за обществена поръчка, след приключването на процедурата.

Какво включва услугата?

 1. Съставяне на писмено становище за определяне на реда за възлагане на обществената поръчка.
 2. Преглед и съставяне на писмено становище за законосъобразност на изготвени от възложителя процедури за възлагане на обществени поръчки преди тяхното стартиране - становището за законосъобразност обхваща цялостен преглед на документацията за процедурата и е относно:

      ❖ Пълнота на документите за възлагане на процедурата/събирането на оферти с обява, когато е приложимо;​

      ❖ Проверка на съдържанието на:

      ✓ решението за откриване на процедурата;

      ✓ обявлението за провеждане на процедурата;

      ✓ обявата за събиране на оферти и кратката информация за обявата, която ще се публикува с регистъра на АОП.

      ✓ други утвърдени образци, когато е приложимо.

      ❖ Проверка на законосъобразност на:​

      ✓ критериите за подбор на участниците в процедурата или събирането на оферти с обява;

      ✓ техническата спецификация на предмета на поръчката;

      ✓ методиката за оценка, когато е приложио

      ✓ други условия на обществената поръчка, когато е приложимо.

      ❖ Проверка на съдържанието на Договора за възлагане на обществена поръчка;

      ❖ Проверка за законосъобразност на всички останали условия на обществената поръчка, като гаранции за изпълнение в процедурата, законосъобразност на прилаганите срокове, други условия на обществената поръчка.

Какво още включва услугата?

      3. Осъществяване на устни и писмени консултации по конкретни въпроси, включително и по време на провеждането на процедурата/обявата, както и при подготовката на разяснения по смисъла на ЗОП.
      4. Съставяне на становище за законосъобразност относно контрола, осъществяван от Възложителя след предаване на доклада на комисията/ протокола от работата на комисията, преди неговото утвърждаване.

       5. Всякакви други правни консултации в областта на обществените поръчки.
    
       6. Преглед и препоръки за възложителя по повод на:

      ✓ вътрешната организация на екипа, занимаващ се с обществени поръчки, включително и целесъобразност на изградения екип и вътрешно-административната организация.

           ✓ вътрешната документация, включително и вътрешните правила по ЗОП, когато е приложимо.
 

Цена за услугата „Устни и писмени консултации при и по повод прогнозиране, планиране и реализиране на цикъла за възлагане на обществени поръчки. Мониторинг и правен анализ на всички процедури и непроцедури за възлагане на обществени поръчки”.

Цената е на абонаментен принцип, независимо от броя на обажданията, писмените консултации или извършените мониторинги на процедури и е в зависимост от броя проведени възлагания на възложителя за последната календарна година, и е както следва:

Брой обявени обществени поръчки, вкл. и възлагания непроцедури*

Сума в лева на месец без ДДС

До 10 обществени поръчки

400,00 лева

До 20 обществени поръчки

800,00 лева

До 30 обществени поръчки

1200,00 лева

30 – 40 обществени поръчки

1600,00 лева

Над 40 обществени поръчки

по договаряне

                                                                               *непроцедури - възлагателни способи по чл.20 ал.3,4 от ЗОП


6. Договор за цялостно изготвяне на процедури за възлагане на конкретни обществени поръчки.

 • При този договор подготовката и провеждането на процедурата се извършва изцяло от експертите на Екипа на „СИП- 2000” ООД при зададена изходна информация от страна на Възложителя. След откриването на процедурата договорните ни задължения включват и подготовка на решения и обявления за промяна, подготовка на разяснения по процедурата, както и осигуряване на експерт по обществени поръчки в комисията по оценка и класиране, по преценка на възложителя. Договорът включва и подготовка на всички документи, необходими за публикуване в регистъра на АОП и ОВ на ЕС след решение за класиране и сключване на договора. Екипът следи и своевременното публикуване на информация в „Профила на купувача” на Възложителя.

Цена за услугата „Договор за цялостно изготвяне на процедури и непроцедури за възлагане на конкретни обществени поръчки”:

По договаряне за всеки конкретен случай - в зависимост от вида, стойността и сложността на възлагателния режим на обществената поръчка. 


7. Провеждане на индивидуални обучения на служители на Възложителя във връзка с правилно прилагане на Закона за обществените поръчки.
Обхват на услугата:

 • Влизането в сила на новия Закон за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане е свързано с редица новости и изменения, което налага всеки възложител да разполага с квалифицирани и добре подготвени специалисти в областта на обществените поръчки. Обратното би означавало неправилен подход при тълкуването и прилагането на закона, а това от своя страна респективно води до финансови санкции и загуби за Възложителя.

Тъй като основната мисия на „СИП – 2000” ООД и списание „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” е да подпомагат възложителите при правилното и законосъобразно възлагане на обществените поръчки, ние предлагаме услугата „Индивидуални обучения на служители”. Тя обхваща провеждане на лекции по тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, както и поставяне и решаване на практически казуси и въпроси. Темите ще бъдат определяни съвместно с Възложителя и ще бъдат съобразени изцяло с неговите нужди и изисквания. Обученията ще се провеждат в осигурена от възложителя зала, като няма ограничение в броя на участниците.

Цена на услугата:

Цената за изпълнение на предлаганата от „СИП-2000“ ООД услуга е в размер на 50.00 лева без включен ДДС на ден за един участник без предоставянето на обучителни материали. При изявено желание от страна на Възложителя имаме готовност да осигурим и обучителни материали за участниците в инидвидуалното обучение, като в този случай цената за един участник е в размер на 60.00 лева без включен ДДС на ден, но не по-малко от 2 000. 00 лева без включен ДДС на ден и не повече от 4 000. 00 лева без ДДС на ден.

 

 

8. Онлайн обучения

 

Какво представлява услугата?

Обученията включват онлайн семинари /уебинари/ по отделните модули по предварителни програми, като за по-ефективното усвояване на материала и придобиване на опит сме подготвили ежедневни обучителни, информационни и помощни материали, които ще спомагат индивидуалната работа на всеки курсист. Провеждат се под формата на онлайн обучения с фиксирана дата или при сформиране на група. Видове:

 • Еднодневни
 • Продължителни – от 5 до 30 дни /в зависимост от предмета/.

Какво получава възложителя?    

 • Обучение на Вашите експерти на изгодна цена и без отсъствие от работното място;
 • Електронни сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
 • Електронни учебни материали.

 

КОНТАКТИ:

За заявки може да се свържете с нашия екип:

 на имейл:  office @sip2000.bg       или телефон: +359 877 399 960

 

Разнообразието от отделни услуги има за цел да откликне на конкретните нужди на всеки възложител, независимо от обема на обществените поръчки, които възлага. Предлагането на тези услуги се явява продължение на мисията на списание„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и на „СИП – 2000” ООД да осигуряват сигурна и надеждна експертиза на възложителите на обществени поръчки.

Чрез нашите услуги Вие печелите сигурност при управление на цикъла на обществените поръчки. 

Надявайки се на едно добро сътрудничество, оставаме в готовност за допълнителни въпроси и коментари.      

 

С уважение:  Петър Петев

                        Управител на "СИП-2000" ООД

 © 2021 СИП 2000 Всички права запазени!